Đăng nhập
Thứ 4, ngày 21 tháng 8 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1712766
Số người online: 2
Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vố...
Bảo đảm an toàn trong phòng thí nghiệm có sử dụng hóa chất
Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN quy định về sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa h...
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh
Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020. Được sự thống nhất của UBND tỉnh Kon Tum, ngày 20/8/2019,...
UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc Khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI trên địa bàn tỉnh
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC