Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 12 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1405287
Số người online: 2
Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày 05/12/2018, Bội Nội vụ ban hành Công văn số 5954/BNV-TCBC về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành học sinh
Đây là nội dung được quy định tại Công văn số 5553/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về...
Loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
Ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 7130/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và gia...
Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC