Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532075
Số người online: 2
Tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai công tác Chuyển đổi số; ngày...
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ...
Hướng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị ...
Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh
Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC