Đăng nhập
Thứ 6, ngày 22 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1512817
Số người online: 2
Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngày 20/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 602/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tr...
Các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 18/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 591/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
Ngày 13/3/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
Sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nai, tố cáo.
Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC