Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2057358
Số người online: 2
Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1089/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chí...
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống ...
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2601/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.
Cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020.
Sẽ phạt nặng hành vi vi phạm hành chính về tài nguyên nước và khoáng sản.
Thông báo
    LIÊN KẾT
Văn bản mới ban hành
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC