Đăng nhập
Thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2017 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1082096
Số người online: 2
Pano, áp phích Ngày pháp luật năm 2017
Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công văn số 686/STP-P...
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp ban hành Công văn số 693/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của ...
Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và Bản tổng hợp trả lời ý kiến của Bộ, ngành, địa phương của Bộ Tư pháp
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Bảy. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 0603.862479 ; Fax: 0603.862479; Email: stp@kontum.gov.vn.
Phát triển: TNC