Đăng nhập
Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3951595
Số người online: 2
Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tháng công nhân.
Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tháng công nhân.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 và tiếp tục các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng công nhân năm 2022, chiều ngày 25 th...
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 20/5/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ký Quyết định số 1196/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp...
Hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1531/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; đánh ...
Đảm bảo Bộ phận Một cửa các cấp, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn liên quan được cấp đầy đủ và kịp thời chữ ký số để thực hiện nhiệm vụ số hóa
Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC