Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234536
Số người online: 2
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.
Sau hơn 05 năm được triển khai áp dụng, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 đã được Bộ Tư pháp thay thế bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/...
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
Đây là một trong những nội dung nổi bật được điều chỉnh tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi h...
Bộ Tư pháp lùi thời gian Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
Ngày 29/6/2020, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2328/BTP-PBGDPL về việc lùi thời gian tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp ...
Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 về xây dựng nông thôn mới
Thông báo
    LIÊN KẾT
Văn bản mới ban hành
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC