Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2017 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1033806
Số người online: 2
Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công văn số 686/STP-P...
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp ban hành Công văn số 693/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của ...
Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Ngày 07/8/2017, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, Chi bộ 2 đã tổ chức Lễ kết nạp...
Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và Bản tổng hợp trả lời ý kiến của Bộ, ngành, địa phương của Bộ Tư pháp
Kế hoạch triển khai Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Lịch công tác từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 2147/UBND-NC ngày 09/8/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức biên soạn một số chuyên đề để giới thi...
Lịch công tác từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý
Lịch công tác từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Bảy. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 0603.862479 ; Fax: 0603.862479; Email: stp@kontum.gov.vn.
Phát triển: TNC