Đăng nhập
Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1637759
Số người online: 2
Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1526/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê...
Cán bộ, công chức, viên chức không được kén chọn vị trí công tác
Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ph...
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Ngày 17/6/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2213/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.
Định mức sử dụng các trang thiết bị y tế chuyên dùng
Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC