Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047258
Số người online: 2
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính
Triển khai Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉn...
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua 05 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến 06 dự án Luật
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15.
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có k...
Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC