Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771958
Số người online: 2
Đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Triển khai Văn bản số 4229/BTP-PLHSHC ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; ngày ...
Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 4066/UBND-NC ngày 30/11/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụn...
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-...
UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Tăng cường triển khai công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 38 thửa đất tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam
Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 12/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồ...
Sở Tư pháp giới thiệu tài liệu, các mẫu pano, khẩu hiệu phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
Thông báo thời gian, địa điểm Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC