Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2150653
Số người online: 2
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, trong hai ngày 21/5 và 22/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon ...
Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Ngày 21/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg n...
Sở Tư pháp Kon Tum phát động Phong trào thi đua theo chuyên đề 2020
Nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ qu...
Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Triển khai Nghị quyết về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Thông báo
    LIÊN KẾT
Văn bản mới ban hành
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC