Đăng nhập
Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1836188
Số người online: 2
Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Để tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đảm bảo hi...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ
Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2972/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính ph...
Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2995/KH-UBND về thực hiện Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho...
Kế hoạch triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất gây nghiện trong các trường học
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC