Đăng nhập
Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1955288
Số người online: 2
Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Ngày 17/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum ban hành kế hoạch 111-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon...
Thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.
Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính tr...
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban ...
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 cho Phòng Côngchứng số 2 thuộc Sở Tư pháp.
Thông báo
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC