Đăng nhập
Thứ 7, ngày 11 tháng 4 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2066208
Số người online: 2
Triển khai một số nội dung PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1151/UBND-NC về việc triển khai một số nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa ...
Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1160/UBND-NNTN về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất ...
Người cao tuổi nên uống 1,8 lít nước/ngày để phòng dịch Covid
Ngày 07/4/2020, Bộ Y tế có Quyết định số 1588/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính nhằm phòng, ...
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn đến ngày 15/4/2020
Thông báo
    LIÊN KẾT
Văn bản mới ban hành
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC