Đăng nhập
Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2471443
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
4/12/2017 10:34:18 AM     

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603-862.479

Fax: 0603-862.479

Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn

Giám đốc: Phạm Đình Thanh

Điện thoại cơ quan: 02603.862.172

Di động: 0982.12.59.59

Email: 

Phó Giám đốc: Vương Văn Tuyên

Điện thoại cơ quan: 02603. 861.149

Di động: 0914.209.456

Email: vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Y Hòa

Điện thoại cơ quan: 02603.865.774

Di động: 0905.690.169

Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Trần Minh Thắng

Điện thoại cơ quan: 02603. 913.513

Di động: 

Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn

Chánh Văn phòng: Mai Xuân Thái

Điện thoại cơ quan: 02603.863.623

Di động: 0983.786.645

Email: maixuanthai-kontum@chinhphu.vn

Văn phòng Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.862479; 02603.887.855

Kế toán Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.887.856

Thanh tra Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.910.603

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Điện thoại cơ quan: 02603.917.697; 02603.910.602

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Điện thoại cơ quan: 02603.863.624

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Điện thoại cơ quan: 02603.863.625

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Điện thoại cơ quan: 02603.861.658

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điện thoại cơ quan: 02603.911.069

Phòng Công chứng số 1

Điện thoại cơ quan: 02603.862.479

Phòng Công chứng số 2

Điện thoại cơ quan: 02603.854.555

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Sở Tư pháp

stp@kontum.gov.vn

Văn thư

vanthu.stp@kontum.gov.vn

Lãnh đạo Sở

1

Phạm Đình Thanh

Giám đốc

thanhpd.stp@kontum.gov.vn

2

Trần Minh Thắng

Phó Giám đốc

thangtm.stp@kontum.gov.vn

3

Y Hòa

Phó Giám đốc

yhoa.stp@kontum.gov.vn

4

Vương Văn Tuyên

Phó Giám đốc

 

Văn phòng Sở

1

Mai Xuân Thái

Chánh Văn phòng

thaimx.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Trung Hiếu

P. Chánh Văn phòng

hieunt.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Sang

P. Chánh Văn phòng

sangntt.stp@kontum.gov.vn

4

Phạm thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenptt@kontum.gov.vn

5

Phùng Thị Oanh

Kế toán

oanhpt.stp@kontum.gov.vn

6

Ngô Thanh Tiếng

Cán sự

tiengnt.stp@kontum.gov.vn

Phòng Hành chính & BTTP

1

Phạm Văn Chung

Trưởng phòng

chungpv.stp@kontum.gov.vn

2

Lê Thị Lập

Phó Trưởng phòng

laplt.stp@kontum.gov.vn

3

Đào Bá Đông

Chuyên viên

dongdb.stp@kontum.gov.vn

4

Hà Thị Minh Châu

Chuyên viên

chauhtm.stp@kontum.gov.vn

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Đinh Xuân Thủy

Trưởng phòng

thuydx.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó Trưởng phòng

xuanntk.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

Phó Trưởng phòng

quynhntl.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên

ngocnm.stp@kontum.gov.vn

Phòng Xây dựng, Kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật

1

Vũ Quốc Thịnh

Trưởng phòng

thinhvq.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Viễn

Phó Trưởng phòng

viennx.stp@kontum.gov.vn

3

Bùi Thị Trang

Chuyên viên

trangbt.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Chuyên viên

huenth.stp@kontum.gov.vn

Thanh tra Sở

1

Đỗ Văn Nhân

Chánh Thanh tra

nhandv.stp@kontum.gov.vn

2

Mai Xuân Sơn

Chuyên viên

sonmx.stp@kontum.gov.vn

3

Ngô Thị Dạ ánh

Chuyên viên

anhntd.stp@kontum.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 

1

Đinh Xuân Thủy

Giám đốc

thuydx.stp@kontum.gov.vn

2

Trần Hậu Tài

Đấu giá viên

taith.stp@kontum.gov.vn

3

Lê Hữu Khanh

Đấu giá viên

khanhlh.stp@kontum.gov.vn

4

Vũ Thị Hương

Đấu giá viên

huongvt.stp@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán

hangntt.stp@kontum.gov.vn

6

Trần Thị Thanh Bình

Văn thư

binhttt.stp@kontum.gov.vn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

tttgpl.stp@kontum.gov.vn

Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

vanthu.tttgstp@kontum.gov.vn

1

Phạm Hổ

Giám đốc

phamho.stp@kontum.gov.vn

2

Đặng Thị Kim Nguyệt

Phó Giám đốc

nguyetdtk.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Trợ giúp viên

hangnttb.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Văn Đang

Chuyên viên

dangnv.stp@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Dầu

Chuyên viên

daunt.stp@kontum.gov.vn

6

Phan Thị Nguyệt

Chuyên viên

nguyetpt.stp@kontum.gov.vn

7

Lê Thị Thanh Tiên

Chuyên viên

tienltt.stp@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Thái Hoà

Cán sự

hoant.stp@kontum.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kế toán

hantn.stp@kontum.gov.vn

10

Nguyễn Đức Hoàng

Lái xe

hoangnd.stp@kontum.gov.vn

Phòng Công chứng số 1

pccs1.stp@kontum.gov.vn

1

Trần Đức Thành

Trưởng phòng

thanhtd.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bi

P. Trưởng phòng

bint.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Vân

Nhân viên

vanntt.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hải Quỳnh

Nhân viên

quynhnth.stp@kontum.gov.vn

5

Đặng Thị Kim Phượng

Văn thư

phuongntk.stp@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Nhân viên

nguyenntt.stp@kontum.gov.vn

7

Trần Thị Minh Ca

Nhân viên

cattm.stp@kontum.gov.vn

Phòng Công chứng số 2

pccs2.stp@kontum.gov.vn

1

Bùi Đình Khuyên

Trưởng phòng

khuyenbd.stp@kontum.gov.vn

2

Huỳnh Thị Mai Xuân

P. Trưởng phòng

xuanhtm.stp@kontum.gov.vn

3

Lê Hoàng Xuân

Nhân viên

xuanlh.stp@kontum.gov.vn

4

Lê Thị Phương

Nhân viên

phuonglt.stp@kontum.gov.vn

5

Phạm Thị Hằng

Nhân viên

hangpt.stp@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư

hiennt.stp@kontum.gov.vn

7

Trần Hoàng Thanh Huyền

Kế toán

huyentht.stp@kontum.gov.vn

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC