Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153195
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Danh bạ điện tử Sở Tư pháp
4/12/2017 10:34:18 AM     

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603-862.479

Fax: 0603-862.479

Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn

Giám đốc: Phạm Đình Thanh

Điện thoại cơ quan: 02603.862.172

Di động: 0982.12.59.59

Email: 

Phó Giám đốc: Vương Văn Tuyên

Điện thoại cơ quan: 02603. 861.149

Di động: 0914.209.456

Email: vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Y Hòa

Điện thoại cơ quan: 02603.865.774

Di động: 0905.690.169

Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Trần Minh Thắng

Điện thoại cơ quan: 02603. 913.513

Di động: 

Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn

Chánh Văn phòng: Mai Xuân Thái

Điện thoại cơ quan: 02603.863.623

Di động: 0983.786.645

Email: maixuanthai-kontum@chinhphu.vn

Văn phòng Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.862479; 02603.887.855

Kế toán Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.887.856

Thanh tra Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.910.603

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Điện thoại cơ quan: 02603.917.697; 02603.910.602

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Điện thoại cơ quan: 02603.863.624

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Điện thoại cơ quan: 02603.863.625

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Điện thoại cơ quan: 02603.861.658

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điện thoại cơ quan: 02603.911.069

Phòng Công chứng số 1

Điện thoại cơ quan: 02603.862.479

Phòng Công chứng số 2

Điện thoại cơ quan: 02603.854.555

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC