Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771912
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
4/12/2017 10:34:18 AM     

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum (Trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành thuộc Khối Văn hóa Xã hội), Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0603-862.479

Fax: 0603-862.479

Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn

Giám đốc: Trần Minh Thắng

Điện thoại cơ quan: 02603.862.172

Di động: 

Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Vương Văn Tuyên

Điện thoại cơ quan: 02603. 861.149

Di động: 0914.209.456

Email: vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn

Phó Giám đốc: Y Hòa

Điện thoại cơ quan: 02603.865.774

Di động: 0905.690.169

Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại cơ quan: 02603.887.855

Di động: 

Email: hieunt.stp@kontum.gov.vn

Kế toán Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.887.856

Thanh tra Sở

Điện thoại cơ quan: 02603.910.603

Phòng Xây dựng và kiểm tra và PBPL

Điện thoại cơ quan: 02603.863.625

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Điện thoại cơ quan: 02603.917.697

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Điện thoại cơ quan: 02603.863.624

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Điện thoại cơ quan: 02603.911.069

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Điện thoại cơ quan: 02603.861.658

Phòng Công chứng số 1

Điện thoại cơ quan: 02603.862.474

Phòng Công chứng số 2

Điện thoại cơ quan: 02603.854.555

 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Sở Tư pháp

stp@kontum.gov.vn

Văn thư

vanthu.stp@kontum.gov.vn

Lãnh đạo Sở

1

Trần Minh Thắng

Giám đốc

thangtm.stp@kontum.gov.vn

2

Y Hòa

Phó Giám đốc

yhoa.stp@kontum.gov.vn

3

Vương Văn Tuyên

Phó Giám đốc

tuyenvv.stp@kontum.gov.vn

Văn phòng Sở

1

Nguyễn Trung Hiếu

Chánh Văn phòng 

hieunt.stp@kontum.gov.vn

2 Nguyễn Xuân Viễn Phó Chánh Văn phòng

viennx.stp@kontum.gov.vn

3

Phạm Ngọc Linh

Chuyên viên

linhpn.stp@kontum.gov.vn

4

Phạm thị Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenptt@kontum.gov.vn

5

Phùng Thị Oanh

Kế toán

oanhpt.stp@kontum.gov.vn

Phòng Hành chính & BTTP

1

Phạm Văn Chung

Trưởng phòng

chungpv.stp@kontum.gov.vn

2

Lê Thị Lập

Phó Trưởng phòng

laplt.stp@kontum.gov.vn

3

Đào Bá Đông

Chuyên viên

dongdb.stp@kontum.gov.vn

Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Phổ biến pháp luật

1

Vũ Quốc Thịnh

Trưởng phòng

thinhvq.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Xuân Phó Trưởng phòng xuanntk.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Phó Trưởng phòng quynhntl.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên ngocnm.stp@kontum.gov.vn

5

Bùi Thị Trang

Chuyên viên

trangbt.stp@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Chuyên viên

huenth.stp@kontum.gov.vn

Thanh tra Sở

1

Đỗ Văn Nhân

Chánh Thanh tra

nhandv.stp@kontum.gov.vn

2

Mai Xuân Sơn

Thanh tra viên

sonmx.stp@kontum.gov.vn

3

Ngô Thị Dạ ánh

Chuyên viên

anhntd.stp@kontum.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

ttdvdgts.stp@kontum.gov.vn

1

Đinh Xuân Thủy

Giám đốc

thuydx.stp@kontum.gov.vn

2

Trần Hậu Tài

Đấu giá viên

taith.stp@kontum.gov.vn

3

Lê Hữu Khanh

Đấu giá viên

khanhlh.stp@kontum.gov.vn

4

Vũ Thị Hương

Đấu giá viên

huongvt.stp@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán

hangntt.stp@kontum.gov.vn

6

Lê Thị Hồng Vui Chuyên viên vuilth.stp@kontum.gov.vn

7

Trần Thị Thanh Bình

Chuyên viên - Văn thư

binhttt.stp@kontum.gov.vn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

tttgpl.stp@kontum.gov.vn

Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

vanthu.tttgstp@kontum.gov.vn

1

Phạm Hổ

Giám đốc

phamho.stp@kontum.gov.vn

2

Đặng Thị Kim Nguyệt

Phó Giám đốc

nguyetdtk.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Trợ giúp viên

hangnttb.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Văn Đang

Chuyên viên

dangnv.stp@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Dầu

Chuyên viên

daunt.stp@kontum.gov.vn

6

Phan Thị Nguyệt

Chuyên viên

nguyetpt.stp@kontum.gov.vn

7

Lê Thị Thanh Tiên

Chuyên viên

tienltt.stp@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Thái Hoà

Cán sự

hoant.stp@kontum.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kế toán

hantn.stp@kontum.gov.vn

10

Ngô Thanh Tiếng Chuyên viên tiengnt.stp@kontum.gov.vn

Phòng Công chứng số 1

pccs1.stp@kontum.gov.vn

1

Trần Đức Thành

Trưởng phòng

thanhtd.stp@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bi

P. Trưởng phòng

bint.stp@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Vân

Nhân viên

vanntt.stp@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hải Quỳnh

Nhân viên

quynhnth.stp@kontum.gov.vn

5

Đặng Thị Kim Phượng

Văn thư

phuongntk.stp@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Nhân viên

nguyenntt.stp@kontum.gov.vn

7

Trần Thị Minh Ca

Nhân viên

cattm.stp@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ly Nhân viên lynt.stp@kontum.gov.vn

9

Đặng Thị Thu Nga Nhân viên ngadtt.stp@kontum.gov.vn

10

Trần Thị Tường Vy Nhân viên vyttt.stp@kontum.gov.vn

Phòng Công chứng số 2

pccs2.stp@kontum.gov.vn

1

Bùi Đình Khuyên

Trưởng phòng

khuyenbd.stp@kontum.gov.vn

2

Huỳnh Thị Mai Xuân

P. Trưởng phòng

xuanhtm.stp@kontum.gov.vn

3

Lê Hoàng Xuân

Nhân viên

xuanlh.stp@kontum.gov.vn

4

Lê Thị Phương

Nhân viên

phuonglt.stp@kontum.gov.vn

5

Phạm Thị Hằng

Nhân viên

hangpt.stp@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư

hiennt.stp@kontum.gov.vn

7

Trần Hoàng Thanh Huyền

Kế toán

huyentht.stp@kontum.gov.vn

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC