Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153117
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
10/6/2017 2:31:17 PM     

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Công chứng

2. Đấu giá tài sản

3. Luật sư

4. Giám định tư pháp

5. Trợ giúp pháp lý

THÔNG BÁO

Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Nguyễn Thị Thu Vân tại Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng (Vpcc Quách Cao Yềm)

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (Phùng Thị Hoàng Huyền).

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên (Lê Hữu Khanh).

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (Nguyễn Thị Thu Vân)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng (VPCC Vũ Đăng Đoán)

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành  nghề công chứng

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Phùng Thị Hoàng Huyền)

Quyết định V/v thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đinh Giác

Về việc cấp thẻ đấu giá viên (Nguyễn Văn Năm)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

Quyết định V/v thu hồi thẻ công chứng viên theo đề nghị của Văn phòng công chứng (Phan Thị Nga)

Quyết định V/v cấp thẻ đấu giá viên cho Phan Thị Ngân Châu

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Anh Khoa Kon Tum)

Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Võ Thị Chi tại Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

Về việc cấp lại thẻ đấu giá viên (Dương Ngọc Vương)

Về việc cấp thẻ đấu giá viên (Đinh Giác)

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Dương Châu - Land).

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư (VPLS Quang Phạm)

Cung cấp thông tin về đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật (Quang Phạm)

V/v thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng (VPCC Vũ Đăng Đoán)

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Võ Thị Chi.

V/v thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng

V/v thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Trần Thị Vân Anh tại Văn phòng công chứng Việt Hoàng

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng bà Trần Thị Vân Anh

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Vân Anh 

Quyết định cấp thẻ Đấu giá viên Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Thị Dung

Về việc cung cấp thông tin giải thể doanh nghiệp đấu giá tài sản (lần 2)

Về việc thu hồi Thẻ đấu giá viên của ông Nguyễn Đình Dương

Về việc cung cấp thông tin giải thể doanh nghiệp đấu giá tài sản

Về việc cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 17/6/2019)

Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 06/5/2019)

Thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đào Văn Chung

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đến ngày 05/3/2019).

Cung cấp thông tin hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPCC Vũ Đăng Đoán.

Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Đậu Thị Xuân Hòa tại VPCC Vũ Đăng Đoán.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Danh bạ điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC