Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179819
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1/11/2018 1:17:50 PM     

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp  năm 2021, như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Stt

Ngày tháng năm

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Lãnh đạo Thanh tra Sở Tư pháp

Ghi chú

01

25/01/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

02

25/02/2021

(Thứ Năm)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

03

25/03/2021

(Thứ Năm)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

04

26/04/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

05

25/05/2021

(Thứ Ba)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

06

25/06/2021

(Thứ Sáu)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

07

26/7/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

08

25/8/2021

(Thứ Tư)

 

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

09

27/9/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

10

25/10/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

11

25/11/2021

(Thứ Năm)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

12

27/12/2021

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

 

2. Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng Thanh tra Sở Tư pháp. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đt: 02603.910.603.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

Giám đốc Sở (hoặc ủy quyền Phó Giám đốc Sở) tiếp công dân đột xuất theo quy định khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Trong trường hợp, Lãnh đạo Thanh tra Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền hoặc phân công công chức Thanh tra Sở tiếp công dân.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp.


Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2020

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2019

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2018

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC