Đăng nhập
Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2471478
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018
4/19/2018 1:09:59 PM     

Ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 626/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bám sát Kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để xây dựng, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại cơ quan mình, đơn vị, địa phương và quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

File đính kèm:

Phụ lục hướng dẫn.

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2014.

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2015.

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2016.

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2017.

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL  
Bài viết trước:
Icon  Đề nghị đề xuất nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp
Icon  Lịch công tác từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018
Icon  Đề nghị góp ý các Dự thảo Kế hoạch thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Icon  Thông báo cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh
Icon  Lịch công tác từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
Icon  Đề nghị tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản
Icon  Lịch công tác từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC