Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771804
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Tài liệu hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật
10/3/2018 3:35:52 PM     

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2022

Tài liệu Ngày Pháp luật năm 2022

Hướng dẫn PBGDPL quý IV/2022.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2022

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2022

Hướng dẫn PBGDPL quý III/2022.

Hướng dẫn PBGDPL quý II/2022.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022

Hướng dẫn PBGDPL quý I/2022.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2021

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2021

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2021

Hướng dẫn PBGDPL quý IV/2021.

Hướng dẫn PBGDPL quý III/2021.

Hướng dẫn PBGDPL quý II/2021.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021

Hướng dẫn PBGDPL quý I/2021.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020

Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2020

Hướng dẫn PBGDPL quý III/2020.

Đề cương Pháp luật về giao thông đường bộ

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020

Hướng dẫn PBGDPL quý II/2020.

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

Hướng dẫn PBGDPL quý I/2020.

Tài liệu giới thiệu công ước chống tra tấn

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2019

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở  cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2019

Hướng dẫn PBGDPL quý III/2019.

Tài liệu giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTG ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2019

Hướng dẫn PBGDPL quý II/2019.

Tài liệu phổ biến các tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) phần 2.

Hướng dẫn PBGDPL quý I/2019.

Tài liệu phổ biến các tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) phần 1.

Tài liệu phổ biến Luật Công chứng và các văn bản liên quan.

Tài liệu phổ biến Luật Luật sư, Luật Đấu giá tài sản.

Tài liệu Ngày pháp luật 2018

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm năm 2018

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy năm 2018

Hướng dẫn PBGDPL quý IV/2018.

Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2018

100 câu hỏi - đáp Luật Trẻ em.

Hướng dẫn PBGDPL quý III/2018.

Hướng dẫn PBGDPL quý II/2018.

Hướng dẫn PBGDPL quý I/2018.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC