Đăng nhập
Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2471510
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/12/2018 12:56:57 PM     
Ngày 11/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đìnhđể làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuấttrên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định này quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm: Hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thônđặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương; chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất sản xuất.

Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình được quy định như sau: (1) Hoặc đất rừng sản xuất: 01 ha; (2) Hoặc đất nương rẫy(bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác):0,5ha; (3) Hoặc đất trồng lúa nước 01 vụ: 0,25ha; (4) Hoặc đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên: 0,15ha; (5) Hoặc đất nuôi trồng thủy sản: 0,25ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018 và thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Icon  Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Icon  Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành học sinh
Icon  Loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
Icon  Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
Icon  Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù
Icon  Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Icon  Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC