Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234572
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
12/12/2018 3:51:59 PM     
Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3459/UBND-NCXDPL về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại Công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiến tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Cơ quan, đơn vị, địa phương không làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Huệ Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý
Icon  Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Icon  Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Icon  Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành học sinh
Icon  Loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
Icon  Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
Icon  Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù
Icon  Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC