Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234532
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
12/14/2018 10:56:33 AM     
Ngày 14/12/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập,quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương, Bí Thư Đảng ủy Sở, cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng đơn vị, trung tâm trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tham dự.
Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Lê Văn Cương, Bí thư Đảng ủy Sở giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 03 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị, cụ thể: Đồng chí Lê Văn Cương, Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đén năm 2045”; Đồng chí Mai Xuân Thái, Phó Bí Thư Đảng ủy, thông qua báo cáo Quy định số 08-QĐi/TW về "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Đồng chí Trần Minh Thắng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở, thông qua báo cáo kết luận số 37-KL/TW về "Tình hình kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Với yêu cầu trong quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đạt kết quả cao đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở cũng đã yêu cầu mỗi công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập đều phải viết bài thu hoạch trong quá trình tham gia học tập các Nghị quyết./.

Sang Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Icon  Quy định mới về số hộ gia đình tối thiểu để thành lập thôn, tổ dân phố
Icon  Chỉ đạo thực hiện trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý
Icon  Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Icon  Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Icon  Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành học sinh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC