Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2652970
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
2/22/2019 10:36:16 AM     

File đính kèm:

Công văn 133/CV-PBGDPL.

Đề cương và phụ lục báo cáo.

Phòng PBGDPL  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn 2019 – 2022”.
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019
Icon  Đề nghị góp ý dự thảo Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019
Icon  Kế hoạch tuổi trẻ Chi đoàn Sở Tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019
Icon  Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Chi đoàn Sở Tư pháp
Icon  Lịch công tác từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019
Icon  Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp.
Icon  Lịch công tác từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC