Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179724
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Lịch công tác từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
3/25/2019 9:02:12 AM     

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 25/3/2019 ĐẾN NGÀY 29/3/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

Ngày: 25/3/2019

7h15: Họp Lãnh đạo Sở

Làm việc bình thường

BA

Ngày:26/3/2019

- 8h00: Đ/c Giám đốc dự họp thường ký tháng 3 UBND tỉnh tại Hội trường Ngọc Linh

- 8h00: Đ/c Lê Văn Cương - PGĐ Sở chủ trì Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại THADS tỉnh

13h30: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở dự đối thoại với Thanh niên (Hội trường Ngọc Linh)

Ngày: 27/3/2019

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

NĂM

Ngày: 28/3/2019

- 8h00: Đ/c Giám đốc Sở dự giao ban nội chính tại VP Tỉnh ủy

- 8h00: Đ/c Trần Minh Thắng - PGĐ Sở dự họp công bố kết quả chỉ số CCHC tại Hội trường Ngọc Linh

Làm việc bình thường

SÁU

Ngày: 29/3/2019

- Đ/c Lê Văn Cương - PGĐ Sở dự Hội nghị giao ước thi đua Khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi

Làm việc bình thường

 

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019
Icon  Đề nghị báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
Icon  Thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đào Văn Chung
Icon  Danh sách cá tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 05/3/2019)
Icon  Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum
Icon  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPCC Vũ Đăng Đoán
Icon  Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Đậu Thị Xuân Hòa tại VPCC Vũ Đăng Đoán.
Icon  Lịch công tác từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 của Chi đoàn Sở Tư pháp
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC