Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153209
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Cung cấp hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.
4/2/2019 8:18:54 AM     
Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Công văn số 930/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.

Sở Tư pháp cung cấp hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

Danh mục VBQPPL.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  05 trường hợp miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng của Luật sư
Icon  Các khoản chi từ kinh phí được trích của Kiểm toán nhà nước
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Icon  Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp Trung học phổ thông
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
Icon  Tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Icon  Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC