Đăng nhập
Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2471420
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2019.
4/2/2019 8:38:21 AM     

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2019 như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

- Cụ thể: + Trung tâm Trợ Giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum: 03 chỉ tiêu.

               + Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum: 02 chỉ tiêu.

               + Phòng Công chứng số 2: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí cần tuyển dụng:

a. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh:

- Vị trí chuyên viên 1: Tham mưu thực hiện Trợ giúp pháp lý lĩnh vực đất đai, dân sự.

- Vị trí chuyên viên 2: Tham mưu thực hiện Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Vị trí kế toán: Thực hiện lĩnh vực kế toán của đơn vị.

b. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh:

- Vị trí chuyên viên, đấu giá viên 1: Thực hiện điều hành cuộc Bán Đấu giá tài sản là động sản.

- Vị trí chuyên viên, đấu giá viên 2: Thực hiện điều hành cuộc Bán Đấu giá tài sản là bất động sản.

c. Phòng Công chứng số 2:

- Vị trí kế toán: Thực hiện lĩnh vực kế toán của đơn vị.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Viên chức:

1. Điều kiện:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao;

* Ưu tiên: Thực hiện việc ưu tiên trong tuyển dụng Viên chức theo quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi năng lực dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 02/4/2019 đến ngày 02/5/2019;

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

IV. Phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

(Mọi thông tin chi tiết tại File đính kèm!)

File đính kèm:

Thông báo tuyển dụng.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019
Icon  Đề nghị báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
Icon  Thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đào Văn Chung
Icon  Danh sách cá tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 05/3/2019)
Icon  Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum
Icon  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPCC Vũ Đăng Đoán
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC