Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4772065
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
4/23/2019 10:04:40 AM     
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp).

Để thực hiện công tác báo cáo thống kê trong lĩnh vực Tư pháp theo quy định trên, Sở Tư pháp đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP, đảm bảo kịp thời, chính xác (03 mẫu của Phụ lục gửi kèm theo).

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP tại đơn vị của mình (10 mẫu của Phụ lục gửi kèm theo); đồng thời chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác thống kê theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP (09 mẫu của Phụ lục gửi kèm theo).

3. Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện công tác thống kê tại đơn vị mình (kể cả các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP.

4. Giao Văn phòng Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thống kê của Ngành theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP.

Lưu ý:

- Thông tư số 03/2019/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2019 và bắt đầu áp dụng từ kỳ báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở Tư pháp qua số điện thoại 02603.887.855 (đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

File đính kèm:....................................................................

Công văn 351/STP-VP.

Phụ lục theo Công văn 351/STP-VP.

Thông tư 03/2019/TT-BTP.

Biểu mẫu áp dụng cho Sở ngành, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, Tổ hòa giải.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2019.
Icon  Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019
Icon  Đề nghị báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC