Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234567
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị đánh giá chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
10/7/2019 10:25:39 AM     

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Lãnh đạo Sở, đề nghị các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện việc đánh giá chấm điểm đối với đơn vị mình. Mốc thời gian được tính để chấm điểm kết quả công tác từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019 và ước tính đến ngày 31/12/2019.

Bảng chấm điểm của các đơn vị đề nghị gửi về Văn Phòng Sở. Chậm nhất đến hết ngày 18/10/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh xác nhận và gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định. (Riêng các đơn vị Trung tâm TGPL; Trung tâm DVBĐGTS; Phòng công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2 gửi về Phòng Bổ Trợ Tư pháp để tổng hợp đánh giá chấm điểm chung).

File đính kèm:

1. Bảng tiêu chí chấm điểm.

2. Phụ lục cách chấm điểm.

3. Quyết định 1023/QĐ-BTP.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Icon  Bản trả lời kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC