Đăng nhập
Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1836189
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
3/28/2014 8:50:04 AM     
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Sơ đồ tổ chức

I. LÃNH ĐẠO SỞ

II. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI VĂN PHÒNG SỞ:

1. Phòng Bổ trợ tư pháp

2. Phòng Hành chính tư pháp

3. Văn phòng

4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

5. Phòng Thanh tra

6. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

7. Phòng Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật

 

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phòng Công chứng số 1

2. Phòng Công chứng số 2

3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC