Đăng nhập
Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2160035
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị cung cấp số liệu về tình tình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
10/14/2019 2:34:58 PM     

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2523/VP-NCXDPL, ngày 08/10/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc báo cáo số liệu tình hình tổ chức đội ngũ pháp chế theo Công văn số 3809/BTP-VĐCXDPL, ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc cập nhật số liệu về tình tình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Tư pháp số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đề nghị các sở, ngành, các doanh nghiệp Nhà nước đóng chân trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu về tình tình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế  tại thời điểm hiện nay theo các Phụ lục đính kèm và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 21/10/2019 (ngoài văn bản giấy, đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi kèm bản điện tử vào hộp thư: vanbanphapquystp@gmail.com).

File đính kèm:

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Phụ lục 8

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019
Icon  Thông báo gửi hồ sơ xét chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
Icon  Đề nghị đánh giá chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC