Đăng nhập
Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2160158
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
11/5/2019 1:44:05 PM     
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2886/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2275/UBND-KGVX ngày 03/9/2019; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để các đơn vị trực thuộc còn nợ đọng dây dưa kéo dài hoặc phát sinh nợ mới.

- Đối với những đơn vị, địa phương còn nợ đọng hoặc có phát sinh nợ mới: Nghiêm túc chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị theo quy định pháp luật; đồng thời, có giải pháp khắc phục, chấm dứt tình trạng nợ đọng.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, chấn chỉnh các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các chính sách bảo hiểm bắt buộc theo quy định; yêu cầu các doanh nghiệp đang nợ đọng các chính sách bảo hiểm bắt buộc phải có cam kết trả nợ theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành đối với các doanh nghiệp nợ đọng các chính sách bảo hiểm bắt buộc, nhất là các doanh nghiệp nợ đọng dây dưa, kéo dài.

3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn đóng các chính sách bảo hiểm bắt buộc theo Hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/ND-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

4. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất xử lý người đứng đầu các đơn vị, địa phương không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc còn để xảy ra nợ đọng các chính sách bảo hiểm bắt buộc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2275/UBND-KGVX ngày 03/9/2019.

5. Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chính sách bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Icon  Điều kiện đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm
Icon  Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn
Icon  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Icon  07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Icon  Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước
Icon  Kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã uống rượu, bia
Icon  Nghị quyết hướng dẫn tội khủng bố, tài trợ khủng bố
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC