Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234599
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
5/26/2014 4:54:36 PM     

TRẦN ĐỨC THÀNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH
ĐT: 02603861768 - 0913419393

 

NGUYỄN THỊ BI
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 02603861768 - 0988272394
 
Địa chỉ: 65 (số cũ 15) - Ngô Quyền - Phường Thống Nhất - TP. Kon Tum
Điện thoại: 02603.862.474 - Email: phongcongchungso1kontum@gmail.com
 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1: Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Có chức năng cung cấp dịch vụ công chứng; các công chứng viên có nhiệm vụ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.
 
Phòng Công chứng số 1  
Bài viết trước:
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC