Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763995
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
5/26/2014 4:55:33 PM     
 
ĐINH XUÂN THỦY
GIÁM ĐỐC
ĐT: 02603703999
dinhxuanthuy0001@gmail.com
 
Địa chỉ liên hệ: 
211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603911069 - Email: ttdaugiakt@gmail.com
 
VIÊN CHỨC TRUNG TÂM
Trần Hậu Tài Đấu giá viên
Lê Hữu Khanh Đấu giá viên
Vũ Thị Hương Đấu giá viên
Nguyễn Thị Thu Hằng  Kế toán
Trần Thị Thanh Bình Chuyên viên

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum có chức năng bán đấu giá các loại tài sản sau:

- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án.
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng đấu giá.
- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Tài sản của tổ chức cá nhân có nhu cầu thực hiện việc bán đấu giá.
(Quyết định số 60/QĐ-UB ngày 03/6/1998 của UBND tỉnh Kon Tum)

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC