Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763879
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
5/26/2014 4:55:58 PM     
PHẠM HỔ
GIÁM ĐỐC
ĐT: 02603916857 - 0905565552
Email: phamhokontum@gmail.com
ĐẶNG THỊ KIM NGUYỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐT: 02603861658 - 0977693537
Email: kimnguyet70@gmail.com
 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - Khu B (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)
211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0603861658 - Email: tgplkontum@gmail.com
 

VIÊN CHỨC TRUNG TÂM

Nguyễn Thị Thúy Hằng Trợ giúp viên
Lê Thị Thanh Tiên Chuyên viên
Nguyễn Văn Đang Chuyên viên
Nguyễn Thị Dầu Chuyên viên
Nguyễn Thái Hòa Cán sự
Nguyễn Thị Ngọc Hà Kế toán
Phan Thị Nguyệt Chuyên viên chi nhánh số I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:

- Vị trí pháp lý: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

- Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Cơ cấu tổ chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC