Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4177010
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hành nghề công chứng đối với Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán
6/3/2014 9:18:24 AM     
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 28/5/2014 về việc thanh tra chuyên ngành; thanh tra về tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán (địa chỉ số 134, đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Nội dung thanh tra tập trung vào 2 nội dung chính là hoạt động hành nghề công chứng và thực hiện nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng. Thời kỳ thanh tra từ thời điểm bắt đầu hoạt động đến ngày 30/4/2014. Cùng ngày Đoàn thanh tra đã ban hành Kế hoạch tiến hành thanh tra đối với hoạt động hành nghề công chứng đối với Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán.

Phương pháp tiến hành thanh tra: trước khi tiến hành thanh tra các Văn phòng công chứng báo cáo bằng văn bản về những nội dung thanh tra, đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra, Văn phòng công chứng cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách theo yêu cầu, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, các thành viên trong đoàn báo cáo kết quả thanh tra phần việc được giao với trưởng đoàn, trưởng đoàn tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra trình Giám đốc Sở xem xét. Đoàn thanh tra bắt đầu tiến hành thanh tra từ ngày 09/6 đến ngày 10/6/2014.

Mục đích của đợt thanh tra nhằm góp phần nâng cao ý thức thực hiện các quy định của Luật Công chứng đối với các Văn phòng công chứng, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm (nếu có); không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề công chứng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và công tác phòng ngừa hành vi vi phạm của công chứng viên trong khi hành nghề. Việc thanh tra được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính trung thực, khách quan và hiểu quả thiết thực; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Sở với phòng chuyên môn thuộc Sở, không làm cản trở, gây khó khăn cho Văn phòng công chứng./.

Phạm Văn Chung  
Bài viết trước:
Icon  Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013
Icon  Luật Đất đai năm 2013 góp phần tăng cường tính công khai, dân chủ trong quản lý, sử dụng đất.
Icon  UBND tỉnh Kon Tum phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư tỉnh
Icon  Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 quy định về Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Icon  Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013
Icon  Hội nghị tập huấn triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014”
Icon  Vì sao người dân ngại tố cáo tham nhũng
Icon  Một số điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Icon  Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013)
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC