Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176988
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
6/11/2014 3:48:24 PM     
Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-BTP ngày 21/04/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; ngày 09/6/2014, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1369/UBND-NC về việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục THADS tỉnh; Công an tỉnh triển khai xây dựng báo cáo cáo tình hình thực hiện Luật lý lịch tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo về tình hình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội Vụ, các cơ quan có liên quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp; tham mưu UBND tỉnh mời các ngành tham dự buổi làm việc tại UBND tỉnh; là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong việc đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí địa điểm, các điều kiện cần thiết có liên quan, phối hợp cùng Sở Tư pháp chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành tại buổi kiểm tra tại đơn vị, đồng thời cử công chức tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành khi Đoàn thực hiện kiểm tra tại các cơ quan khác có liên quan.

Chi tiết văn bản, tải tại đây.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Lần thứ X (nhiệm kỳ 2014 - 2017)
Icon  Thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hành nghề công chứng đối với Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán
Icon  Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013
Icon  Luật Đất đai năm 2013 góp phần tăng cường tính công khai, dân chủ trong quản lý, sử dụng đất.
Icon  UBND tỉnh Kon Tum phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư tỉnh
Icon  Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 quy định về Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Icon  Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013
Icon  Hội nghị tập huấn triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014”
Icon  Vì sao người dân ngại tố cáo tham nhũng
Icon  Một số điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC