Đăng nhập
Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1836094
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
6/14/2014 5:14:01 PM     

Số 1 năm 2014 (tải tại đây)

Số 2 năm 2014 (tải tại đây)

Số 3 năm 2014 (tải tại đây)

Số 4 năm 2014 (tải tại đây)

Số 5 năm 2014 (tải tại đây)

Số 6 năm 2014 (tải tại đây)

Số 1 năm 2015 (tải tại đây)

Số 2 năm 2015 (tải tại đây)

Số 3 năm 2015 (tải tại đây)

Số 4 năm 2015 (tải tại đây)

Số 5 năm 2015 (tải tại đây)

Số 6 năm 2015 (tải tại đây)

Số 1 năm 2016 (tải tại đây)

Số 2 năm 2016 (tải tại đây)

Số 3 năm 2016 (tải tại đây)

Số 4 năm 2016 (tải tại đây)

Số 5 năm 2016 (tải tại đây)

Số 6 năm 2016 (tải tại đây)

Số 1 năm 2017 (tải tại đây)

Số 2 năm 2017 (tải tại đây)

Số 3 năm 2017 (tải tại đây)

Số 4 năm 2017 (tải tại đây)

Số 5 năm 2017 (tải tại đây)

Số 6 năm 2017 (tải tại đây)

 

Số 1 năm 2018 (tải tại đây)

Số 2 năm 2018 (tải tại đây)

Số 3 năm 2018 (tải tại đây)

Số 4 năm 2018 (tải tại đây)

Số 5 năm 2018 (tải tại đây)

Số 6 năm 2018 (tải tại đây)

 

Số 1 năm 2019 (tải tại đây)

Số 2 năm 2019 (tải tại đây)

Số 3 năm 2019 (tải tại đây)

 

 

 

 

 

 

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC