Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771716
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
6/14/2014 5:14:01 PM     
Số 1 năm 2020 (tải tại đây)    
     

Số 1 năm 2019 (tải tại đây)

Số 2 năm 2019 (tải tại đây)

Số 3 năm 2019 (tải tại đây)

Số 4 năm 2019 (tải tại đây)

Số 5 năm 2019 (tải tại đây)

Số 6 năm 2019 (tải tại đây)

Số 1 năm 2018 (tải tại đây)

Số 2 năm 2018 (tải tại đây)

Số 3 năm 2018 (tải tại đây)

Số 4 năm 2018 (tải tại đây)

Số 5 năm 2018 (tải tại đây)

Số 6 năm 2018 (tải tại đây)

Số 1 năm 2017 (tải tại đây)

Số 2 năm 2017 (tải tại đây)

Số 3 năm 2017 (tải tại đây)

Số 4 năm 2017 (tải tại đây)

Số 5 năm 2017 (tải tại đây)

Số 6 năm 2017 (tải tại đây)

     

Số 1 năm 2016 (tải tại đây)

Số 2 năm 2016 (tải tại đây)

Số 3 năm 2016 (tải tại đây)

Số 4 năm 2016 (tải tại đây)

Số 5 năm 2016 (tải tại đây)

Số 6 năm 2016 (tải tại đây)

Số 1 năm 2015 (tải tại đây)

Số 2 năm 2015 (tải tại đây)

Số 3 năm 2015 (tải tại đây)

Số 4 năm 2015 (tải tại đây)

Số 5 năm 2015 (tải tại đây)

Số 6 năm 2015 (tải tại đây)

Số 1 năm 2014 (tải tại đây)

Số 2 năm 2014 (tải tại đây)

Số 3 năm 2014 (tải tại đây)

Số 4 năm 2014 (tải tại đây)

Số 5 năm 2014 (tải tại đây)

Số 6 năm 2014 (tải tại đây)

 

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC