Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771707
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu
6/19/2014 10:24:14 AM     
Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-CT về việc việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 10/1991 đến hết ngày 31/12/2013.

Theo đó, đã hoàn thành việc rà soát 1.725 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa. Qua rà soát, có 762 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; 917 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới theo thẩm quyền 29 văn bản và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới 62 văn bản thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh giao: Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp các văn bản còn hiệu lực pháp luật thành Tập hệ thống hóa văn bản; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của địa phương; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc bố trí kinh phí để tổ chức việc in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản tới các sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Công báo tỉnh danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn bộ các danh mục văn bản được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới đối với văn bản được quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này trong năm 2014; đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình (nếu có).

Toàn bộ Quyết định, tải tại đây!

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến tình hình Biển Đông
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Lần thứ X (nhiệm kỳ 2014 - 2017)
Icon  Thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hành nghề công chứng đối với Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán
Icon  Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013
Icon  Luật Đất đai năm 2013 góp phần tăng cường tính công khai, dân chủ trong quản lý, sử dụng đất.
Icon  UBND tỉnh Kon Tum phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư tỉnh
Icon  Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 quy định về Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Icon  Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013
Icon  Hội nghị tập huấn triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014”
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC