Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320620
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
1/11/2020 11:05:34 AM     
Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 78/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền về mức cho vay học sinh, sinh viên (mức cho vay tối đa được áp dụng đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 là 2,5 triệu đồng/1HSSV/1 tháng) bằng các hình thức phù hợp như: Thông qua công tác tập huấn, tại các điểm giao dịch xã, qua các kênh thông tin đại chúng, đài phát thanh - truyền hình, báo chí và các cơ quan liên quan tại địa phương để người dân, học sinh, sinh viên biết, thực hiện theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học sinh, sinh viên theo học theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo học sinh, sinh viên được vay vốn đáp ứng được nhu cầu chi phí học tập và sinh hoạt thực tế của từng đối tượng, không để trường hợp nào thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát, xác nhận theo quy định.

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các phòng ban, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ tiết kiệm và vay vốn và các đơn vị có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân và các đối tượng có liên quan nắm rõ việc nâng mức cho vay học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Chương trình học sinh, sinh viên năm 2019 đã được giao. Đồng thời hằng năm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các quy định hiện hành, xây dựng kế hoạch tín dụng sát với thực tế và có kế hoạch giải ngân nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên./.

Lam Hồng  
Bài viết trước:
Icon  Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ đề năm an toàn giao thông 2020 - “Đã uống rượu, bia - không lái xe”
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC