Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2653018
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
1/14/2020 3:47:06 PM     
Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đo, Thông tư quy định:

1. Quy định về tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm công tác đối với chức danh Giám đốc Sở, như sau:

- Tiêu chuẩn về trình độ: Có trình độ cử nhân Luật trở lên; Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị- hành chính hoặc tương đương theo quy định; Có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cao cấp lý luận chính trị- hành chính hoặc Cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 trở lên của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

- Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương tương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn; Được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên; Tiêu chuẩn khác do cấp có thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phù hợp với quy định tại Thông tư này; Tiêu chuẩn khác theo quy định chung của Đảng và Nhà nước.

2. Quy định về tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm công tác đối với chức danh Phó Giám đốc Sở:

- Tiêu chuẩn về trình độ: Có trình độ cử nhân Luật trở lên; Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị- hành chính hoặc tương đương theo quy định; Có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cao cấp lý luận chính trị- hành chính hoặc Cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

- Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương tương trở lên, trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn; Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên; Tiêu chuẩn khác do cấp có thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phù hợp với quy định tại Thông tư này; Tiêu chuẩn khác theo quy định chung của Đảng và Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020 và thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Icon  Thừa phát lại không được kiêm nhiệm Công chứng viên, Luật sư
Icon  Trách nhiệm của Nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý và tham gia hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh” năm 2020 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh
Icon  Hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Icon  Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC