Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2652880
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020
1/14/2020 3:49:03 PM     
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”

Hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành Tư pháp trong năm 2020: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp...quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020), hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” trong đó tập trung vào những nội dung sau:

Một là,Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua, khen thưởng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hai là, Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, địa phương, xây dựng phương châm hành động, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,  “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do ngành, địa phương phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2020 nói riêng, giai đoạn 2016-2020 nói chung.

Ba là, Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.Thực hiện chính sách khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; chú trọng khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động. Rà soát, đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong Ngành để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Bốn là,Triển khai tích cực các hoạt động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước (Hội nghị điển hình tiến tiến) tại cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm là, Tiếp tục kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởngđể tham mưu tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng./.

Minh Phương  
Bài viết trước:
Icon  Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Icon  Thừa phát lại không được kiêm nhiệm Công chứng viên, Luật sư
Icon  Trách nhiệm của Nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý và tham gia hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh” năm 2020 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh
Icon  Hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Icon  Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC