Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234568
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp
1/14/2020 3:50:25 PM     
Ngày 10/01/2020 Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 121/BTP-KHTC về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai áp dụng Phần mềm trong kỳ báo cáo năm chính thức 2019 và thực hiện một số nội dung, như sau:

1. Thông báo việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp (tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn) đối với kỳ báo cáo năm chính thức 2019 tới các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh/thành phố.

2. Chỉ đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh/thành phố truy cập Phần mềm Thống kê Ngành tư pháp, tiến hành cập nhật số liệu báo cáo thống kê của các biểu báo cáo thuộc Kỳ báo cáo năm chính thức 2019 và phê duyệt các thông tin để gửi báo cáo về đơn vị quản lý cấp trên theo đúng quy định tại Thông tư số 03 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại các tài liệu hướng dẫn sử dụng tương ứng đã được đăng tải trên phần mềm.

3. Về thời gian thực hiện:

- Đối với các đơn vị UBND cấp xã: Đề nghị hoàn thành việc cập nhật và phê duyệt các số liệu báo cáo thống kê trên phần mềm trước ngày 20/01/2020 để Phòng Tư pháp kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp.

- Đối với các đơn vị Phòng Tư pháp cấp huyện: Đề nghị hoàn thành việc cập nhật và phê duyệt các số liệu báo cáo thống kê trên phần mềm trước ngày 10/02/2020 để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Đối với các Sở Tư pháp: Đề nghị hoàn thành việc cập nhật và phê duyệt các số liệu báo cáo thống kê trên Phần mềm trước ngày 26/02/2020.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020
Icon  Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Icon  Thừa phát lại không được kiêm nhiệm Công chứng viên, Luật sư
Icon  Trách nhiệm của Nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý và tham gia hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh” năm 2020 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh
Icon  Hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC