Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4197071
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
3/3/2020 4:08:17 PM     
Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 589/UBND-KTTH về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND chỉ đạo các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của trung ương, của tỉnh để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Tuyên truyền, giáo dục các cấp chính quyền, đối tác Việt Nam, mọi người dân và người lao động chia sẽ, hỗ trợ, tương thân, tương ái với các nhà đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp tại tỉnh; Khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư của các dự án theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa các dự án đi vào thực hiện, phục vụ tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của quốc gia.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Sở, ban ngành: kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hoặc báo cáo cấp Bộ, ngành để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát nhanh các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác động và đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung hành động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Phương tiện sao, chụp tài liệu mật không được kết nối với mạng Internet
Icon  Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do
Icon  Công bố thêm 08 án lệ mới
Icon  Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.
Icon  Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh
Icon  Muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt
Icon  Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Icon  Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, vật tư y tế trong bối cảnh dịch Covid-19
Icon  Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và chế độ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Icon  Bổ sung quy định điều kiện công bố hết dịch COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC