Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4194073
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3/10/2020 9:08:11 AM     
Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương: Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn (người nước ngoài đến địa bàn tỉnh; người Việt Nam đến/ở/về từ các vùng/quốc gia đang có dịch, bệnh; người đến/ở/về từ các địa phương đang có dịch, bệnh trong nước; người tiếp xúc với trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19…) để thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp để triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra lịch trình, y tế, điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định…

2. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Ban Chỉ đạo các cấp: Thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn chặn dịch bệnh kịp thời; phát động toàn dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, đeo khẩu trang…nhất là quyết tâm ngăn chặn trường hợp bệnh xâm nhập lây nhiễm thứ phát cho cộng đồng bằng cách phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố nguy cơ, thông báo cho chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp...

3. Sở Y tế: Tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát ngành Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, xử lý đúng quy định các ổ dịch Covid-19. Kiên quyết thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định đối với người đến từ vùng dịch, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cộng đồng; giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào tỉnh ta, triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh…

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, chú trọng kiểm tra, rà soát hàng ngày công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn, thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc Covid-19; tham gia việc quản lý cách ly tại nhà, không để mất dấu đối tượng trong thời gian cách ly…

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tua, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến tỉnh Kon Tum…

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý lao động, chuyên gia người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; thông tin ngay những trường hợp lao động nước ngoài đến/về địa bàn tỉnh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh biết, xử lý theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cơ sở y tế địa phương triển khai công tác giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế, hạn chế tiếp xúc khi cần thiết; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, không tổ chức đưa người lao động đến các địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch bệnh, không tiếp nhận lao động từ địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch bệnh đến địa bàn tỉnh.

7. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh và bố trí phiên dịch viên để phối hợp với ngành Y tế, Ban chỉ đạo các cấp trong các trường hợp cần thiết; thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19 tại tỉnh Kon Tum.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ; chia sẻ các thông tin về hành nhập cảnh với ngành Y tế (qua khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh); chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở ở khu vực dọc biên giới và kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác cách ly theo quy định; bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

10. Các sở, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp và ngành Y tế thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn chặn dịch bệnh.

11. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng (Thôn trưởng), Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc các thôn, làng, tổ dân phố: Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, kiểm tra giám sát mọi tình hình trên địa bàn thôn, làng, tổ dân phố để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất từ cơ sở./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Icon  Thời hạn, thời hiệu khi Công đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon  Lời chứng phải ghi ngay phía dưới chữ ký được chứng thực
Icon  Toạ đàm kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ
Icon  Thực hiện Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Icon  Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
Icon  Về việc kiểm tra, cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án.
Icon  Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển
Icon  Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
Icon  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC