Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763826
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục triển khai nghiêm túc Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
3/11/2020 9:23:20 AM     
Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngày 11/3/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 719/UBND-NC chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc, ổn định cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật.

- Quan tâm bố trí kinh phí theo quy định để thực hiện có hiệu quả Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 và Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thanh Tiếng  
Bài viết trước:
Icon  Chủ động, quyết liệt phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chống COVID-19: Những việc cần làm khi bị sốt, ho, khó thở
Icon  Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Icon  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.
Icon  Mục tiêu hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2020.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Icon  Thời hạn, thời hiệu khi Công đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon  Lời chứng phải ghi ngay phía dưới chữ ký được chứng thực
Icon  Toạ đàm kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC