Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764112
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020.
3/11/2020 12:43:29 PM     
Ngày 11/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 718/KH-HĐPH hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum năm 2020.

Theo đó, năm 2020 Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu việc triển khai nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh phải thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp theo quy định của Luật PBGDPL và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Đồng thời, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp trong tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; phát huy vai trò của Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực HĐPH); đề cao trách nhiệm của các thành viên HĐPH, Tổ Thư ký giúp việc HĐPH trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục xác định thực hiện các nhiệm vụ của công tác PBGDPL theo quy định: Phổ biến nội dung, chính sách mới tại các đạo luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và năm 2020; các văn bản pháp luật, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, chú trọng các lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; nội dung Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách trong các dự thảo văn bản luật dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2020 theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; chú trọngn hững dự thảo văn bản luật có đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan mật thiết tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; Chỉ đạo tổ chức đánh giá, chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018; Tư vấn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng phối hợp về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm vào đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; Tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL bao gồm: Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL; hướng dẫn,thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia...và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự.
Icon  Tiếp tục triển khai nghiêm túc Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Icon  Chủ động, quyết liệt phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chống COVID-19: Những việc cần làm khi bị sốt, ho, khó thở
Icon  Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Icon  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.
Icon  Mục tiêu hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2020.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC