Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764224
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3/11/2020 1:54:43 PM     
Ngày 11 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 724/UBND-NC ngày về việc thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và các văn bản có liên quan gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

2. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo khả năng, điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn; đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và tham gia vào công tác này.Đồng thời,tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội.

3. Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, trong đó, coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn và tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy trong nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy (đặc biệt là ma túy tổng hợp), phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, qua đó trang bị những kỹ năng cần thiết để mỗi người dân cảnh giác, tránh xa ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

4. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để địa phương trở thành địa bàn trung chuyển ma tuý.Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật;tổ chức phát hiện và xóa bỏ những tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, chuyển hóa làm trong sạch các địa bàn phức tạp, không để phát sinh hoặc tái phức tạp trở lại. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý.

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma tuý trong xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán các chấtma túy trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, nhà nghỉ..., không để các đối tượng lợi dụng phạm tội về ma túy. Chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với chủ cơ sở để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma tuý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp, tránh tình trạng lợi dụng việc thành lập các công ty với vỏ bọc hợp pháp để sản xuất ma tuý; chú trọngcông tác nắm tình hình, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, nhà xưởng... nơi các đối tượng có thể lợi dụng sản xuất, điều chế và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

6. Rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên lập danh sách cụ thể người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma tuý, lạm dụng ma tuý nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức cai nghiện để kiềm chế ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Tổng kết, đánh giá và đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, từ khâu lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến việc tổ chức điều trị, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai; có chính sách đặc thù, động viên, khuyến khích những người làm công tác cai nghiện ma túy.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy. Phân công trách nhiệm rõ ràng và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn ma tuý từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy.

Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Phương án phòng chống ứng phó với thiên tai mưa, lũ; bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020.
Icon  Bộ Tư pháp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự.
Icon  Tiếp tục triển khai nghiêm túc Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Icon  Chủ động, quyết liệt phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chống COVID-19: Những việc cần làm khi bị sốt, ho, khó thở
Icon  Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Icon  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.
Icon  Mục tiêu hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2020.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC