banner
Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022
Đang cập nhật thông tin...
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.
4790180 Tổng số người truy cập: 882 Số người online:
TNC Phát triển: