Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4197060
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3/12/2020 10:24:52 AM     
Ngày 12/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 198/STP-PBGDPL về việc tăng cường PBPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực  hiện  Kế hoạch  số 298/KH-UBND ngày  05/02/2020; Công văn số 548/UBND-NCXDPL ngày 26/02/2020, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp  tục  thực  hiện  hiệu  quả công  tác  PBGDPL trong quý I/2020 theo hướng  dẫn  của  Sở Tư pháp tại Công văn số 82/STP-PBGDPL ngày 10/02/2020, trong đó chú trọng tăng cường PBPL về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau:

1. Tiếp tục tăng cường phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg  ngày 28/01/2020,Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/202, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 như: Công văn số 1015-CV/TU  ngày  10-3-2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/3/2020...nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ,công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo.

2. Chú trọng phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch...

3. Hoạt động phổ biến pháp luật về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời thông qua các hình thức phù hợp theo quy định của Luật PBGDPL, trong đó chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh, Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương...để đăng tải, giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản QPPL, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
Icon  Công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch
Icon  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Icon  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp che giấu dịch bệnh gia súc, gia cầm
Icon  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm
Icon  Công dân cần nắm vững và áp dụng đúng các quy định hiện hành liên quan đến khai báo y tế.
Icon  Những giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay
Icon  Hết năm 2025, xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt
Icon  Đánh tráo người cách ly có thể bị xử lý hình sự
Icon  Nghiêm cấm thu gom trái phép khẩu trang y tế đã qua sử dụng
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC