Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4196811
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
3/12/2020 1:35:37 PM     
Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản số 5505-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

1. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ:

- Dừng tổ chức hoặc giảm quy mô các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, các sự kiện tập trung đông người; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các Công văn số 987-CV/TU ngày 31-01-2020, Công văn số 1015-CV/TU ngày 10-3- 2020 "về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới".

- Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh; trong trường hợp bắt buộc đi công tác ngoài tỉnh thì phải thực hiện nghiêm việc báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về nội dung làm việc, nơi đến, cơ quan tiếp xúc, đối tượng tiếp xúc... trước khi thực hiện (chưa được đi công tác ngoài tỉnh nếu chưa có sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy bằng văn bản).

2. Lãnh đạo chủ chốt các huyện ủy, thành ủy, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; trong đó, chú ý giảm quy mô tổ chức, hạn chế tập trung đông người tại các lễ cưới, liên hoan, lễ hội... nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Hướng dẫn thực hiện áp dụng khai báo y tế đối với COVID-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
Icon  Công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch
Icon  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Icon  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp che giấu dịch bệnh gia súc, gia cầm
Icon  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm
Icon  Công dân cần nắm vững và áp dụng đúng các quy định hiện hành liên quan đến khai báo y tế.
Icon  Những giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC