Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4197057
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/12/2020 3:30:20 PM     
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 12/3/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 205/HĐPH chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao thực hiện các nội dung:

 1. Tham mưu, tư vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg  ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 về  đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 như: Công văn số 1015-CV/TU ngày 10-3-2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong  tình hình mới; Công văn số 5505-CV/VPTU ngày  12-3-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum... nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh...

2. Phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược  năm 2016, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...

 Kịp thời phổ biến đến cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nội dung quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Phổ biến về các chế tài xử lý đối với hành vi che dấu bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; làm lây lan dịch bệnh cho người khác; không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; che giấu, không khai báo hoặc khai báo gian dối, không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm...

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chưa tăng giá điện, giá xăng dầu trong quý I, II/2020 nhằm tập trung phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Hướng dẫn thực hiện áp dụng khai báo y tế đối với COVID-19
Icon  Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
Icon  Công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch
Icon  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Icon  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp che giấu dịch bệnh gia súc, gia cầm
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC