Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532232
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
3/13/2020 1:35:24 PM     
Ngày 13/3/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020.

Theo đó, kế hoạch xác định các nội dung:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai chuyên đề năm 2020

Tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020; đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý để thực hiện thường xuyên; Hướng dẫn, triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 theo mẫu quy định.

2. Đưa nội dung học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị

Thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị với hình thức phù hợp. Trong đó, chú trọng về nội dung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương có liên quan.

3. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu tiểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Kịp thời phát hiện, lựa chọn các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 753-CV/TU ngày 16-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó chủ trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu biểu, điển hình nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước và của ngành.

4. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2020

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể

- Phối hợp lãnh đạo thành công đại hội đảng các cấp; Kiện toàn, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể trong sạch, vũng mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương “nói đi đôi với làm”

- Tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 17 đến 38.
Icon  Ngân hàng phải khử trùng tiền cũ trước khi giao cho khách hàng
Icon  Thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
Icon  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.
Icon  Tạm dừng cấp giấy phép lao động cho người từ vùng dịch Covid-19
Icon  Cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054.
Icon  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chưa tăng giá điện, giá xăng dầu trong quý I, II/2020 nhằm tập trung phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC