Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4757357
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
3/24/2020 2:16:02 PM     
Thực hiện Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị "về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19", ngày 24 tháng 3 năm 2020 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành văn bản số 1025-CV/TU để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, bùng phát trên địa bàn; đồng thời, chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống tiếp nhận, cách ly số lượng lớn và trường hợp dịch phát sinh, bùng phát mạnh trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án xử lý tốt nhất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Có chính sách kịp thời động viên, hỗ trợ những người tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của Nhân dân.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc đi qua vùng, địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh, người qua lại khu vực biên giới, nhất là tình hình, số lượng việt kiều về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tổ chức cách ly y tế... đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương rà soát, chuẩn bị kỹ các trung tâm, cơ sở cách ly trên địa bàn để có phương án xử lý phù hợp nếu thời gian tới số lượng công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với số lượng lớn.

- Thực hiện tốt công tác khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; nâng cao vai trò của các lực lượng quân đội, công an, chính quyền ở cơ sở, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố trong việc nắm tình hình, cách ly, kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, nhất là các hoạt động ngoại giao với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho các tỉnh giáp biên hiểu được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

- Hằng ngày, tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe của cá nhân hoặc những người xung quanh nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm động viên, kêu gọi Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp hỗ trợ người tỉnh Kon Tum đang định cư ở các tỉnh của Lào và Campuchia.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

6. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng chuẩn bị, tập huấn các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình hình nếu có phát sinh, lan rộng trên địa bàn; tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ người qua lại khu vực biên giới để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổ chức cách ly và quản lý cách ly tại các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Điện mật số 579/TK, ngày 19-3-2020. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động cụ thể trong từng khu cách ly (công việc cụ thể, lực lượng thực hiện...) đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.

7. Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Điện Mật của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 14-3-2020 "về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025" và Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy "về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025", đảm bảo việc đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội thành công theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
Icon  Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về về hoạt động thẻ ngân hàng
Icon  Cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam từ 21 tháng 3 năm 2020
Icon  Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Icon  Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hội đồng định giá tài sản theo vụ việc các cấp.
Icon  Miễn hoàn toàn giá 06 dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán đến 31 tháng 8 năm 2020.
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
Icon  Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC