Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764127
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020
3/24/2020 3:10:48 PM     
Ngày 23/3/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 901/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Nội dung phổ biến cụ thể: Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.

Hình thức, biện pháp phổ biến gồm: Các sở, ban ngành, địa phương chủ động lựa chọn hình thức phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; trong đó tập trung vào các hình thức, như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; thông tin, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, khai thác Tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn; thông qua hoạt động đối ngoại...

Các hoạt động chính để tổ chức thực hiện: (1) Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý; (2) Biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến; (3) Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; công chức Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; hoà giải viên ở cơ sở; người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua những hình thức phù hợp, hiệu quả hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật; (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn thông qua thực hiện một số chương trình, chuyên mục, sản phẩm, ấn phẩm... trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, nhu cầu của cơ quan, đơn vị (5) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp năm 2020 tại Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 28 tháng/022020 khi có yêu cầu; (6) Tổ chức rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách pháp luật./.

Lam Hồng  
Bài viết trước:
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Icon  Tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
Icon  Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về về hoạt động thẻ ngân hàng
Icon  Cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam từ 21 tháng 3 năm 2020
Icon  Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Icon  Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hội đồng định giá tài sản theo vụ việc các cấp.
Icon  Miễn hoàn toàn giá 06 dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán đến 31 tháng 8 năm 2020.
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC