Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763660
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh
3/25/2020 4:14:03 PM     
Ngày 23/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 896/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các đơn vị, địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3419/UBND-KGVX ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Văn bản số 226/UBND-HTKT ngày 21 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

2. Sở Y tế - Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định; Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp thi hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh; Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; Vận động, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hồ sơ để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định hoặc đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn; Thực hiện các biện pháp phòng, chống rượu, bia giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia. - Phản ánh kịp thời các hoạt động thông tin, giáo dục, các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Icon  Tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
Icon  Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về về hoạt động thẻ ngân hàng
Icon  Cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam từ 21 tháng 3 năm 2020
Icon  Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Icon  Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hội đồng định giá tài sản theo vụ việc các cấp.
Icon  Miễn hoàn toàn giá 06 dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán đến 31 tháng 8 năm 2020.
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC