Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176963
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3/30/2020 3:58:41 PM     
Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 979/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các đơn vị, địa phương tiếp tục, tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khai báo sức khỏe toàn dân qua phần mềm NCOVI theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnhCOVID-19 tỉnh tại Văn bản số 779/HD-BCĐ ngày 13/3/2020.

2. Giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn bản số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Văn bản số 2937-CV/BTGTU ngày  27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, thôn, làng tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế toàn dân, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch
Icon  Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19
Icon  Từ 0 giờ 00 ngày 28tháng 3 năm 2020 đóng cửa tất cả dịch vụ không cần thiết
Icon  Công điện về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Icon  Tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
Icon  Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC