Đăng nhập
Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2541454
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
KẾ HOẠCH, KẾT LUẬN, KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA
4/3/2020 7:32:38 AM     

Báo cáo tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020

Về việc triển khai kết luận hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại UBND thành phố Kon Tum và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh  

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý II/2020

Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý I/2020

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

TBT  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Icon  Các tổ chức giám định tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề Luật sư
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Icon  Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC