Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047092
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
KẾ HOẠCH, KẾT LUẬN, KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA
4/3/2020 7:32:38 AM     

Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 06 tháng đầu năm 2022


Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi THTHPL tại UBND thành phố Kon Tum


Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện Đăk Hà


Thông báo kết luận kiểm tra công tác tham mưu quản lý trong lĩnh vực công chứng tại Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp


Thông báo kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng tại Phòng Công chứng số 1.


Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạiTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2022


Thông báo Kết luận về vic kim tra tình hình thi hành pháp lut trong lĩnh vc cp Giy chng nhn quyn s dng đt ln đu cho h gia đình, cá nhân trên đa bàn huyn Đăk Hà


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.


Thông báo kết luận kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.


Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Kết luận kiểm tra số về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai:

     Kết luận;

     Phụ lục


Kết luận kiểm tra số về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei:

     Kết luận;

     Phụ lục


 

Kết luận kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô

     Kết luận;

     Phụ lục.


 

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021


Về việc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra (UBND phường Quang Trung)


Kết luận thanh tra về công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Quang Trung, thành phố Kon Tum


Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

    - Báo cáo

      - Phụ lục


Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021


Báo cáo kết quả triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng


Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021


Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

     - Báo cáo.

     - Phụ lục.


Thông báo Kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại thành phố Kon Tum


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Kon Rẫy


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Đắk Hà


Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại huyện Kon Plông


Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021


Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021:

    - Quyết định

    - Kế hoạch

    - Danh mục


Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 - (Danh mục điều chỉnh)


Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020


Báo cáo tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020


Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020


Về việc triển khai kết luận hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020


Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại UBND thành phố Kon Tum và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông


Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh  


Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý II/2020


Báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020


Về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum


Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum


Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Quý I/2020


Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh


Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.


Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.


Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

 

TBT  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Icon  Các tổ chức giám định tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề Luật sư
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Icon  Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC