Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153125
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
KẾ HOẠCH, KẾT LUẬN, KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA
4/3/2020 7:32:38 AM     

Về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

TBT  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Icon  Các tổ chức giám định tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề Luật sư
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Icon  Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Icon  Danh sách tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  Danh bạ điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC