Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532167
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
4/4/2020 8:22:43 AM     
Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1089/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và người dân trên địa bàn để biết và thực hiện theo đúng quy định.

- Kể từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, thì các loại giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch đã cấp cho người đó không có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam.

- Khi phát hiện những người được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo các Quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền mà vẫn sử dụng các loại giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch để chứng minh quốc tịch Việt Nam thì sẽ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kể từ ngày 20/3/2020, trên tất cả giấy tờ có mục ghi “quốc tịch” do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chỉ được ghi “quốc tịch Việt Nam”, tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó cần lưu ý các nội dung:

- Thụ lý các hồ sơ về quốc tịch theo đúng thẩm quyền được giao; việc thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với hồ sơ xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài, chỉ được thụ lý nếu người có yêu cầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Văn bản tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc giải quyết cho nhập, cho trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài phải xác định rõ có đủ điều kiện thuộc trường hợp đặc biệt, có giấy tờ chứng minh kèm theo; không thụ lý và tham mưu những hồ sơ không đáp ứng điều kiện để giữ quốc tịch nước ngoài./.

Quỳnh Nhi  
Bài viết trước:
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020.
Icon  Sẽ phạt nặng hành vi vi phạm hành chính về tài nguyên nước và khoáng sản.
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp
Icon  Cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền thỏa thuận thi hành án.
Icon  Tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Icon  Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch
Icon  Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC