Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4194074
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.
4/24/2020 9:58:18 AM     
Ngày 22/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1456/BTP-PBGDPL về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 của Bộ Tư pháp về tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

2. Hướng dẫn nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tập trung về quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thuế, tài chính, cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp…), trong đó chú trọng phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế,  trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.

Hình thức thông tin, PBGDPL nói chung, PBGDPL về phòng, chống COVID-19 nói riêng cần linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân; tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL (PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tọa đàm, đối thoại pháp luật trực tuyến; thông tin, PBGDPL qua mạng xã hội, mạng viễn thông…) để cán bộ, Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện; cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật với hình thức phù hợp.

3. Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tiễn; kịp thời tham mưu bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí) thực hiện PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, cần dự báo những vấn đề nóng có thể phát sinh sau khi đại dịch này kết thúc để chủ động tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc PBGDPL và theo dõi kiểm soát tình hình tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại từ 23/4 nhưng hạn chế
Icon  Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Icon  10 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030
Icon  Phấn đấu đến 2030, không còn phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà
Icon  Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên hỗ trợ vay vốn tạo việc làm
Icon  04 giải pháp nhằm phòng ngừa, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020
Icon  Thực hiện quyết liệt biện pháp chống dịch tại các doanh nghiệp
Icon  Các mẫu giấy tờ về quốc tịch áp dụng từ ngày 24/5/2020
Icon  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC