Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320517
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
5/7/2020 8:21:36 AM     
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Xác định cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở; Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 - 2020...); Tạo cơ hội cho BCVPL, TTVPL giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Cụ thể:

1. Đối tượng tham dự là BCVPL cấp tỉnh, BCVPL cấp huyện và TTVPL cấp xã và được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã.

2. Cách thức tổ chức thi cụ thể: (1) Thi ở cấp huyện, cấp xã: Tùy điều kiện thực tế, có thể tổ chức Cuộc thi ở cả 02 cấp (huyện, xã) để chọn 01 thí sinh của mỗi cấp hoặc lựa chọn, cử 01 thí sinh của mỗi cấp tham dự Cuộc thi ở cấp tỉnh; (2) Thi ở cấp tỉnh: Đối với BCVPL cấp tỉnh: Căn cứ số lượng BCVPL hiện có, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình hoặc lựa chọn, cử 01 BCVPL tham gia cuộc thi ở cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để lựa chọn 01 BCVPL cấp tỉnh tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức; (3) Đối với BCVPL cấp huyện, TTVPL cấp xã: Trên cơ sở BCVPL cấp huyện, TTVPL cấp xã được các huyện, thành phố cử tham gia cuộc thi ở cấp tỉnh, tiến hành tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để lựa chọn 01 thí sinh của mỗi cấp tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

3. Hình thức thi: Tổ chức Cuộc thi thông qua hình thức sân khấu hóa, thi trực tuyến hoặc lựa chọn các hình thức khác đảm bảo đặc điểm tình hình, nguồn lực và điều kiện thực tế.

4. Thời gian thi: Cấp xã, cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 06 tháng 7 năm 2020 và gửi danh sách thí sinh tham dự Cuộc thi cấp tỉnh về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 7 năm 2020; Cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 và gửi danh sách thí sinh tham dự Cuộc thi cấp trung ương về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

5. Nội dung thi.

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Icon  Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Icon  02 trường hợp không phải thực hiện giãn cách 01 mét trên xe
Icon  Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC