Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320484
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5/8/2020 8:09:16 AM     
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1568/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu tại Kết luận số 1222-KL/TU; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định tại Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời,tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp. Triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Nhân dân; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác dân tộc tôn giáo, tiếp công dân,giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với Nhân dân, doanh nghiệp; xử lý kỷ luật nghiêm và kịp thời những công chức vi phạm quy chế, quy định làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, của cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ với phương châm“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn chi tiết điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Icon  Bỏ quy định về giãn cách hành khách trên ô tô, máy bay từ 07/5
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
Icon  07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Icon  Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Icon  02 trường hợp không phải thực hiện giãn cách 01 mét trên xe
Icon  Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC