Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320544
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Các giải pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5/8/2020 9:15:02 AM     
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 1062-CV/TU ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 5700-CV/VPTU ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy, ngày 7 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1565/UBND-NNTN để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng phương án tận thu hoặc không tận thu gỗ của các dự án được cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phương án sử dụng gỗ tịch thu do vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ  rừng nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng vấn đề trên để hợp thức hóa gỗ khai thác trái phép, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, sắp xếp, di dời các cơ sở chế biến lâm sản, các cơ sở mộc dân dụng vào các khu, cụm công nghiệp theo Văn bản số 1281/UBND-NNTN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tổ chức đợt cao điểm truy quét, xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện định kỳ mỗi quý một đợt hoặc đột xuất khi cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm theo quy định việc quản lý, sử dụng hồ sơ, hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến gỗ để hợp thức hóa việc khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ tự nhiên bất hợp pháp và báo cáo kết quả thực hiện theo Văn bản số 1487/UBND-NNTN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm, chủ rừng; tham mưu việc kiện toàn tổ chức lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả đúng theo quy định của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo Văn bản số 1234/UBND-NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5 năm 2020.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm xe độ chế và báo cáo kết quả thực hiện theo Văn bản số 1281/UBND-NNTN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố các vụ án liên quan đến khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm các vụ việc do đơn vị đang thụ lý và báo cáo kết quả thực hiện theo Văn bản số 1468/UBND-NNTN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, rà soát và xử lý các đối tượng không đăng ký tạm trú, tạm vắng đang hoạt động tại các khu vực có rừng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện theo Văn bản số 1468/UBND-NNTN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tố giác, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; đồng thời có biện pháp bảo vệ người tố cáo, đấu tranh trong công tác bảo vệ rừng theo quy định.

Báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Icon  Hướng dẫn chi tiết điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Icon  Bỏ quy định về giãn cách hành khách trên ô tô, máy bay từ 07/5
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
Icon  07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Icon  Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Icon  02 trường hợp không phải thực hiện giãn cách 01 mét trên xe
Icon  Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC